Måned: september 2019

Interessevansker

For meg har interessevansker blitt et viktig ord. Å ha vansker med å interessere seg for noe, er i utgangspunktet ens eget problem, hvis det er et problem da. Veldig ofte er det ikke det. Hvis du blar i ei lærebok for barneskolen, er den ofte en oase av temaer det er vanskelig å interessere […]

Mer

Mitt favorittkapittel i Læreplanen!

Jeg tar meg den frihet å lime inn et helt kapittel fra Læreplanen, nærmere bestemt fra det som kalles Overordnet del til Læreplanen. Du finner det også på Udirs sider. Kapittelet er en utdyping av et viktig avsnitt i Opplæringslovens formålsparagraf (Les den her). Les og reflekter og sammenlign med skolen du kjenner. Dette er […]

Mer

Grubleteorien

Grubleteorien er en svært enkel teori. Den er laget av undertegnede. Men undertegnede hverken kan eller prøver å påstå at ingen har formulert disse tankene tidligere. Mange har tenkt alternativt når det gjelder skole og læring. På tross av dette har skolen og læringen som foregår der, fulgt en mal som hverken har utviklet seg […]

Mer