Måned: november 2019

Håndverk vs matematikk

Her er litt mer fra samtalen med den pensjonerte tømreren, som også var lærer en kort periode. Han fortalte at man fikk laget avtaler for elever hvor de kunne praktisere tømring i mattetimene, men at dette var avtaler som mattelærerne ofte motsatte seg. Han antok at grunnen var at elevene ikke lærte nok matte ved […]

Mer

Gym

I dag traff jeg en pensjonert tømrer. Han hadde brukt den siste tiden av sin yrkeskarriere til å videreføre kompetansen sin til mennesker i yrkesutdanning. Han fortalte mye interessant fra tiden sin som lærer i videregående. Blant annet at det var vanlig å mislike gym sterkt. Dette fordi mange av elevene så på seg selv […]

Mer