Stig Hamstad

En insinuasjon

Tenk om elever var så opptatt av det de lærte på skolen, at de holdt på med det hjemme også, av egen fri vilje, fordi det fenget dem, fordi det gjorde dem nysgjerrige. Tenk om leksedebatten av den grunn ble helt unødvendig. Da ville skolen blitt meningsfull. Tenk om skolen var opptatt av det elever var […]

Mer

Begynnelsen

Jeg har siden høsten 2017 år stilt en mengde mennesker de samme spørsmålene. Etter hvert har jeg snakket med flere hundre. Det begynte med et spørsmål til alle barn og foreldre som var innom mine utviklingssamtaler. Spørsmålet var dette: «Hvor mange tror du tenker at lekser har gitt dem mer lyst til å lære?». Jeg […]

Mer